Reepalus försök till reptrick

Samhällsutveckling styrs först och främst av det civila samhället. I ljuset av det blir Malmös kommunstyrelseordförande Illmar Reepalaus påhopp på justitieminister Beatrice Ask, om brist på polisiära resurser, på gränsen till patetisk. Det är naturligtvis utanförskapet som skapar brist på framtidstro och många uppfattar möjligheten att skapa en framtid på rätt sida lagen som stängd. I denna hopplöshet frodas gängkriminalitet och man skapar egna regler för att upprätthålla  ”rättvisa”.  Här  spelar kommunens agerande eller brist på agerande en mycket stor roll och om det gått så långt som i Malmö har naturligtvis kommunen med Illmar Reepula, i spetsen, ett stort ansvar. Detta ansvar vill han inte kännas vid utan attackerar istället vår moderata justitieminister. Under förra mandatperioden ökade antalet poliser i Sverige från 17 tusen till 20 tusen. En historisk satsning.

När detta väl är sagt har naturligtvis polisen en stor uppgift och ett stort ansvar att beivra brott. Det är viktigt att de som bryter mot  lagen grips och lagförs. Här kan polisen bli bättre, men man blir aldrig bättre än de förutsättningar man ges.

Jag har i motioner pekat på två viktiga åtgärder som skulle kunna ge polisen bättre förutsättningar. Den första har regeringen redan till viss del tillgodosett och det är strängar straff för vapenbrott. Jag hade gärna sett ännu strängar straff. Den enda som sätter en övre gräns är att det måste finnas ett respektavstånd mellan innehavet och att använda vapnet. Strängar påföljd ger också den fördelen att antalet tvångsåtgärder som kan användas under förundersökningen blir fler och kraftfullare.

Det andra jag har motionerat om är vilka arbetsmetoder polisen får använda. Eftersom kriminalitetet förändras måste polisen ges relevanta verktyg. Detta gäller inte minst mot den grova organiserade brottligheten. Min uppfattning är att polisen skall ges rätt att använda provokation för att säkra bevisning. Naturligtvis under reglerade former. Det saknas också i svensk lag tydliga lagregleringar för hur infiltrationoperationer skall gå till.

Det är viktigt att vi diskuterar och kritiskt granskar vad samhället kan göra bättre, men att som Reepalu bara skylla ifrån sig och försöka undgå ansvar är inte seriöst.  Denna typ av reptrick hör hemma på cirkus …och det gör förresten clowner också.

Lämna ett svar