En fact founding mission….

Vi skriver nu sedan några veckor.. 2012. Mitt första rejäla politiska spadtaget i år är Europsrådets session i Strasbourg. Europarådet bildades i svallvågorna av andra världskriget för att förhindra en återupprepning av de oerhörda brott mot mänskliga rättigheter, som skedde under kriget. En av intitiativtagarna var sir Winston Churchill. Ett av Europarådets verktyg är Europadomstol. Europarådet fungerar ungefär som riksdagen. Frågor väcks via motioner som sedan bereds i kommittér. Beredningen går till så att man utser en rapportör för varje motion som sedan föredra den i kammaren. Besluten fattas i kammaren av förtroendevalda från 47 olika länder.

Sedan några veckor är jag utsedd till rapportör för en motion med namnet ”Frontex and human rights implications of Europe`s border security”.

Skall lite försöka förklara vad saken innebär. Frontex är en EU organistion vars uppgift framför allt är att samordna gränskontrollen av EU:s yttre gräns mellan medlemsländerna. Det finns sedan länge en debatt om hur asylsökande tas emot, förhindras och/eller behandlas vid sin ankomst till Europa. Många kommer sjövägen över Medelhavet eller smugglas in landvägen inte sällan från Turkiet. Det är viktigt att påpeka även om människor inte kommer över vanliga gränsstationer och med hjälp av betalda smugglare kan man mycket väl ha rätt till asyl. Alla som hävdar asylskäl har rätt till en korrekt prövning. I vissa europeiska länder finns stora brister på detta område och även under vilka förhållande de sedan förvaras.

För att få ett bra underlag till ”min” rapport kommer jag att behöva besöka och tala med flera aktörer. Jag kommer att börja i Bryssel med bl.a. EU parlamentet. Därefter kommer jag att styra kosan mot Warzawa och Frontex huvudkontor och med stor sannolikhet besöka ett par länder i syd- och östeuropa för att där träffa representater från regeringen, myndigheter och frivillig organisationer. Det blir med andra ord en fact founding mission. Rapporten skall var klar om drygt ett år. Det kommer att bli en spännande resa både i rum och mentalt.

Det är facinerande att de första stapplande politiska stegen som suppleant i Byggnadsnämnden i Strömstad har för mig till en fact founding mission genom Europa. Den politiska vårterminen har börjat.

 

Lämna ett svar