Land i sikte

Land i sikte är för en sjöman både och….känslan av hemma och trygghet, men också insikten att in till hamnen kan havet bjuda på otrevliga överraskningar i form av bränningar (västsvenska för grynor) och skär.

Saab har siktat land men det finns många bränningar på den sista seglatsen in till den trygga hamnen. Kapten Muller vet inte om han måste mönstra av eller om han får mönstra på igen under det nya flagget. Kapten Muller som är bundis med GM och kanske fortsatt skulle kunna utgöra smörjmedelet genemot GM.

Ett GM som helt naturligt är oroliga för den teknik de ”äger” och den påverkan Saabs inträde på den kinesiska marknaden kan innebära i form av ytterligare konkurrens. Sedan har vi de nya presumtiva ägarna Youngman och Pang Da där inte minst Youngmans brist på internationell erfarenhet kan spela ett spratt. Den erfarenhet som Youngman har är från den kinesiska marknaden där staten rycker eller inte rycker i alla trådar och där mutor är legio.

Den kinesisk regeringen å sin sida har inte Youngman, på listan över de fem utpekade kinesisk bolag man vill se expandera internationellt. Så skulle man från den kinesiska regeringens sida vilja kasta grus i maskineriet är det t.e.x. bara att förbjuda Youngman att föra ut pengar från landet. Saab har som alla vet en extrem tom kassakista.

Det finns säkert ytterligare aktörer i denna process som med stor sannolikhet också dra i sina trådar. Så i hamn är inte Saabs skuta utan man håller just nu på att navigera i de svåraste av svåra farvatten och det utan kapten och med en motor som misständer. Bakom varje gir väntar nya förrädiska bränningar och man kan inte helt utesluta risken för pirater. Vägen till den trygga hamnen är som sagt fortfarande lång men ombord ser man i alla fall angöringsfyrens ständigt återkommande blänk.

Hur seglatsen än går är sjöräddnings fartyg , m/s Alliansregeringen, beredd att gå ut och rädda sjömännen i fall Saabskutan skulle förlisa.

Lämna ett svar