Vad tyst det blev (ssssssssssssss)

Idag på utskottet var vår socialförsäkringsminister och beskrev de förändring som föreslås på sjukförsäkringsområdet.

Reformeringen av sjukförsäkringen var helt nödvändig men det blir alltid lite småfel på vägen. Med den nu lagda budgetpropositionen åtgärdas många av dessa och detta beskrev vår socialförsäkringsminister på ett briljant sätt

Regeringen föreslår:

Att en mer individuell bedömning skall göras när en person som varit sjukskriven i två och ett halv år skall gå över till Arbetsförmedlingen för arbetsrehabilitering. Om det är osannolikt att personen kan tillgodogöra sig den skall personen var fortsatt sjukskriven

De som har haft tidsbegränsad förtidspension och som en följd av det har lågt eller inget SGI (sjukdomsgrundandeinkomst) ,de s.k. nollklassade, får nu en ny ersättning och ett boendetillägg vilket gör att de får ungefär samman ersättning som de hade förut

en möjlighet införs att redan efter ett års sjukskrivning få tillgång till arbetsrehabilitering och man skall inte behöva vänta till två och ett halvt års sjukskrivning

Försäkringskassan får extra medel för att kunna behålla de lokala servicekontoren

en översyn av arbetsförmågebedömningen efter 6 månader skall göras som skall var klar i mars 2012

Försäkringskassan får också extra medel för att öka förtroendet för försäkringen och Försäkringskassan.

När ministern beskrivit detta kunde vi på frågorna förstå att det finns en majoritet i utskottet för dessa förändringar. Socialdemokraterna som tidigare varit diaboliska i sitt frågeställande hade nu bara några lama frågor för att till slut inte ha några alls. Det blev tyst ungefär som när någon säger sssssssssss

Lämna ett svar