Alliansen tar ansvar för de offentliga finanserna och värnar arbetslinjen

Vår konung öppnad riksmötet för några dagar sedan och därefter läste statsministern upp regeringsförklaringen. Även om jag har varit med några gånger nu tycker jag fortfarande det är lika högtidlig.

Men efter helg kommer vardag och imorgon kommer finansminister Borg att överlämna regerings förslag till budget för 2012 till riksdagen. Det innbär för egen del att jag tillsammans med mina allianskollegor kommer att göra lokala presentationer imorgon den 20 september, först i Vänersborg och sedan i Alingsås innan jag påbörjar min resa till Stockholm.

Jag tänkte jag kort beröra två områden i budgetförslaget. Två områden som ansvarmässigt ligger i mitt utskott, socialförsäkringsutskottet.

Det första är inom migrationsområdet. Sedan den 4 mars har regeringen en överenskommelse med miljöpartiet. Den slöts för att skapa en solid majoritet på området.

 Som en följd av den överenskommelsen kommer nu och fram till 2014 ett antal saker sättas på plats. I denna budget kommer fokus att sättas på frågor om anhöriginvandring och skolgång för barn, som saknar rätt att uppehålla sig i landet. Vad gäller anhöriginvandring har det varit problematiskt sedan en vägledande dom tydligt krävt fullgod identitet för de som vill ansluta sig till en eller flera anhöriga i Sverige. Krav på fullgod identitet är rättmättigt krav, men problem uppstår när det är omöjligt att få fram handlingar som styrker identiteten. För barn och vuxna som kommer från Somalia har detta blivit ett stor problem eftersom landet i snart tjugo år saknat en regering som kan styra landet och inte heller har fungerande myndigheter. Landet består av flera områden som styrs av olika klaner och regeringen kan nästan jämställas med en klan. Detta gör att ingen kan upprätta en handling, som kan godkännas. Följden blir att barn sitter fast i Somalia med förälder eller föräldrarna i Sverige eller vice versa. Naturligtvis helt oacceptabelt. Exakt hur detta skall lösa vet ingen i skrivande stund men en lösning är utlovad till 1 juli nästa är.

En annat problem inom migrationsområdet är barn som vistas i Sverige utan tillstånd. Föräldrarnas beslut har försatt barnen i denna situation och jag tycker det är rimligt att barn inte skall lida av det. Saken har utretts och även här kommer en ändring att ske med utgångspunkt från utredningens förslag. Alltså möjliggöra för barnen att gå i skolan.

Vi har ju också ansvar för sjukförsäkringen. Jag skall inte återupprepa alla turer vi haft med den, men konstatera att den har givit möjlighet för många människor att få hjälpa att gå från utanförskap till gemenskap. Men även solen har sina fläckar och en sådan är de s.k. nollklassade. Människor som haft tidsbegränsat förtidspension och därför inte har ett SGI ( SjukdomsGrundandeInkomst) och riskerar därför ingen eller väldigt låg ersättning. Nu införs en ny ersättning som kommer att ligga på ungefär samma nivå som de hade tidigare.

Detta var några ett axplock ur regeringens budgetförslag som möjliggjorts genom att Alliansen tagit ansvar för de offentliga finaserna och tydligt drivit arbetslinjen

Lämna ett svar