Nu börjar det igen

Då var det dags att flytta tyngdpunkten på riksdagsarbetet till den kungliga huvudstaden. Detta efter ett par månader av mer hembaserad politiskt arbete. Vi börjar dagen med riksdagsgrupp som vi i socialförsäkringsutskottet måste lämna en stund för utskottsmöte. Till utskottet kommer vår migrationsminister Tobias Billström för samråd inför ministerrådsmöte senare i månaden. Regeringen måste alltid innan de ger sig ut i EU sammanhang försäkra sig om att det har en riksdagsmajoritet bakom sina ståndpunkter. Tyngdpunkten på Tobias frågor rör genomförandet av den harmoniserade migrationspolitiken.

En harmonisering av migrationspolitiken är ett naturligt steg eftersom vi redan har Schengensamarbetet. Det är dock en väg kantat av en del svårigheter. Det är ju inte så konstigt eftersom alla 27 medlemsstaterna måste gå hand i hand och vara överens. Meningen är att allt skall vara klart under nästa år.

En annan fråga som påverkar migrationsområdet i Sverige är att den nuvarande generaldirektören för Migrationsverket, Dan Eliasson,  snart kommer att tillträda som generaldirektör på Försäkringskassan. Ett ledarbyte som Försäkringskassan verklighen behöver, men eftersom Dan gjort ett mycket bra jobb på verket undrar man ju lite vad framtiden har i sitt sköte. Men det blir nog bra.

Imorgon hålls det högtidliga öppnandet av riksmötet vilket alltid är en positiv upplevelse innehållande tal av Konungen och statsministerns regeringsförklaring. När det väl är gjort börjar en het politisk höst. Det skall bli kul.

Lämna ett svar