Vi måste lära av våldsdåden i Oslo

Den 9 april 1940 rullande tyska stridsvagnar in på Karl Johan i centrala Oslo. 71 år senare den 22 juli 2011 exploderade en bomb i samma kvarter, som också får sin utlöpare i människoslakten på Utöya. Dessa händelserna kommer för evigt att vara inristad i den norska historien. Jag saknar ord för att kläd de känslor av mänskligt lidande och den tragik som blir följden av när människor  på detta sätt rycks bort .  Händelser som inte bara drabbar enskilda utan hela Norge, ja jag tror hela västvärlden.

Den 9 april 1940 anfölls Norge av en annan nation, som styrdes av en politik som strävade efter rasåtskillnad. Den 22 juli 2011 anfölls Norge av en, troligtvis ensam man, som styrdes av en politik som ville bort från det mångkulturella samhället. En samhällsutveckling som politiken, med det regerande arbeterpartiet i spetsen, får klä skott för.

Det är i dagsläget helt omöjligt att veta vem eller vilka som ligger bakom detta vansinnesdåd. Den bild som just nu långsamt växer fram är att en 32 -årig etniskt född norrman systematiskt och nogrannt planerat detta vansinnesdåd. En ensam man, fanatisk och säkert med vissa inslag av psykisk sjukdom är en mardröm för ett samhälle och dess polis. I ett öppet samhälle är det nästan omöjligt att skydda sig emot denna typ av händelser.

Det som däremot inte är omöjligt är att opinionsbildare, det må vara politiker, journalister och andra debattörer, uttrycker sig ansvarsfullt så att man inte direkt eller indirekt understödjer rasistiska och extrema åsikter.

 Ett exempel på motsatsen är när debatten om att alla som inte är svenskar automatiskt skall utvisas om de begår brott i Sverige. När det i argumentationen exemplifierars med ett antal grövre brott där gärningsmännen är utrikesfödda utan att med ett ord nämna all de hemska illdåd som utförts av etniskt födda svenskar. Samhället skall naturligtvis utkräva ansvar för människors handlingar men individuellt och inte i grupp. Sant är att ca 30% av de som sitter på våra tunga anstalter är av utländsk härkomst. Skälen till överrepresentionen på våra anstalter är säkert många, men att det bara beror på att man inte är född i Sverige är naturligtvis inte korrekt. Jag är däremot ganska övertygad om att den största boven är vårt samhälles misslyckade med att integrera de som kommer till vårt land. Sant är att man kan utvisas om man begår brott, men inte med automatik som förslaget var. Möjligheten att med nuvarande lagstiftning utvisa personer som begått brott ” glömde” man bort att nämna.

Jag tar denna debatt som ett exempel på hur man kan ”gena” i sin argumentation och då straffar och skuldbelägger grupper av människor. Målar upp bilder om ond och god eller vi och dom. Risken med detta är att just enskilda eller grupper av människor kan triggas och i förlängningen finns en risk att någon eller några utför ett våldsdåd, som det i Oslo. Den risken skall vi inte utsätta oss för.

Vill vi kombinera säkerhet med ett öppet samhälle har vi alla ett ansvar hur vi uttrycker oss och för debatten. Jag tror vi alla kan föreställas oss hur det skulle ha låtit i debatten om det  visat sig vara en eller flera gärningsmän med kopplingar till islamistiska fundamentalister.  Tvyärr hade många inte kunnat låta bli att utnyttja en sådan situation till att framföra extrema åsikter.

Slutligen kan jag inte låta bli att stilla undra hur den tragiska händelsen i Oslo kommer att användas i debatten om automatisk utvisning av en icke svensk som begått brott.

Jag vill slutligen uttrycka mitt djupa deltagande till de anhöriga och hela det norska folket, men vi får inte heller glömma att göra allt för att förhindra att något liknande inträffar i framtiden. Historia är grekiska och betyder att lära.

Lämna ett svar