En paljett av politiska frågor

Libyen

I fredags cirklade mitt riksdagsarbete runt den svenska fortsatta insatsen i Libyen. Carl Bildt är mycket tydlig med att Gaddafi skall avsättas. Som alltid är det en fröjd att lyssna på vår utrikesminister. Vi röstade senare under dagen igenom förslaget, som för de civila i Libyen, är en skillnad mellan liv och död. Det är alltid med tung hjärta jag ställer mig bakom ett beslut som innebär att svenska män och kvinnor ytterst riskerar sina liv, men samtidigt kan vi inte med bibehållen trovärdighet kritisera och förfasa oss över olika skeende i världen och sedan överlåta åt andra att hantera det.

 

Sjukförsäkring

Men när det beslutet var taget var vi i Socialförsäkringsutskottet inte klara. Vi var tvungna att ha ett extra utskottsmöte istället för att vara på väg hem. Men vi hade ett utskottsinitiativ att hanter. Förslagen berör återställare i sjukförsäkringen.  En sjukförsäkring som genom de förändringar alliansregeringen genomfört halverat långtidssjukskrivningarna och hjälp människor tillbaka till arbete. Det är sverigedemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna som vill höja ersättningar, ställa mindre krav på jobb och åter göra sjukförsäkringen utan bortre tidsgräns. Åtgärder som minskar avståndet mellan arbete och bidrag, lägre krav på att söka ett annat arbete när man inte klarar av sitt nuvaranade och stora risker att sjukförsäkringen åter blir en passiv parkeringsplats för människor. De fyra oppositionspartierna var inte riktigt överens så för att regeringen till varje pris skulle köras över drog de rödgröna tillbaka sitt yrkande och anslöt sig till sverigedemokraternas. Något som Håkan Juholt bara två dagar tidigare från riksdagens talarstol dyrt och heligt intygat aldrig skulle inträffa. Så var det med det löftet.

 

Ukraina

Denna vecka är jag i Strasbourg. Det är årets tredje veckosession och  vi startade  med att träffa ukrainas utrikesminister, Gryshchenko. En av vår partigruppsledamöter Julia Tymosjenko, som är oppositionsledare i Ukraina, sitter i husarrest så hon kunde inte komma till Strasbourg. Men utrikesministern förnekade att det fanns politiska fångar i hans land. Eftersom ordförandeskapet i ministerkommittén roterar är det nu Ukrainas tur och det var därför som vi träffade honom. Ministerrådet består av Europarådets 47 utrikesministrar och tillskapades för att vara en ingång till medlemländernas regeringar. Det faktum att ordförande i ministerrådet har ett tydlig ansvar att faktiskt driva demokrati- och männskliga rättigheter hoppas vi genom att det skall kännas riktigt besvärligt att inte ge frige Julia. Vi får hoppas på det bästa.

Jag kan konstatera att vara riksdagsman är inte långtråkigt man kastas mellan krig, hjälpa människor tillbaka till arbete och slåss mot politiskt förtryck

Lämna ett svar