Kadaffi, kyrkan och mousaka

Dagen började med att socialförsäkringsutskottet hade samråd med migrationsminister Tobias Billström. Det var bl.a. frågan om situationen i Nordafrika och hur den påverkar flyktingatrömmen till södra europa. Det kommer ett ökat antal människor till både Italien och Malta. De flesta av dem är inte flyktingar utan de vill söka arbete i framförallt Italien. Många av dem är tidigare gästarbetare från Libyen, som nu av naturliga skäl inte kan fortsätta att arbeta där.

Om vi tittar på dem som befinner sig i Libyens grannländer, Tunisien och Egypten, är det också där många tidigare  libyiska gästarbetar. De har eller kommer att få internationell hjälp att återvända till sina hemländer. Visst finns det också människor på flykt undan förföljelse och/ eller  risk för att bli skadade och dödade. Men antalet som söker asyl är inte så stort att vi kan tala om någon massflykt. Trots detta kunde socialdemokraterna låta bli att kritisera ministern för att Sverige inte aktivit driver frågan inom EU att aktivera Massflyktsdirektivet. Ett direktiv som kom till efter Kosovokrisen på 1990-talet då människor i tiotusental välde in över gränserna  till sina granländer.  Reglerna är sådana att det är EU-kommisionen som, om det behövs, har ansvaret att ta upp frågan om att aktivera Massflyktsdirektivet med medlemstaterna. Kommissionen har gjort samma bedömning ,som Sveriges regering,  att det inte föreligger en massflykts situation. Det socialdemokratiska agerarade är ett typexempel på hur en oppositionen agerar när det egentligen inte finns något att kritisera regeringen för. Man skapar helt enkelt en konflikt.

Men det händer även saker på hemmaplan. Sveriges Kristna Råd har skrivit ett öppet brev till den svenska regeringen angånde förändringarna i sjukförsäkringen. Ett bra och balanserat brev. Kyrkan har vi ett par tillfällen tidigare gjort utspel i samhällsfrågor och då gjort det under namnet Påskuppropet. Och så även denna gång. Skälet till att SKR skrev brevet var att ett antal diakoner men även andra personer vädjat till rådet att starta ett påskupprop som kritiserade förändringarna i sjukförsäkringen. De skäl som de som vädjat till rådet åberopade var mycket politiskt färgade och en del var rena osanningar. Även om dessa skäl inte framfördes i det öppna brevet så kommer ett antal möten i påskuppropets namn att hållas av männsikor som hyser dessa åsikter. Om inte SKR tydligt och offentligt tar avstånd från dessa åsikter har de legitimerat trovärdigheten hos budbäraren och då givit sig långt in i den politiska sfären. Det borde SKR hålla sig för god för.

Som ni vet är det torsdag idag och för en konservativ man som jag är det ärtsoppa och pannkaka som gäller. När jag stod i matkön hade jag en Sverigedemokrat framför mig. Ni må tro att jag höjde på ögonbrynen när denne man beställde mousaka. Jag som trodde det var strikt förbjudet för en sverigedemokrat att beblande sig med allt som inte är ”riktigt” svensk. En utländsk rätt som riskerar att urvattna den svenska husmanskottstraditionen…..hua mej

Lämna ett svar