Historiskt

Jag har precis tryck på ja-knappen för den svenska militära FN sanktionerade insatsen i Libyen. Det är  i ett svenskt perspektiv ett historiskt beslut. Det var nästan på dagen 50 år sedan ett sådant beslut senast togs och då gällde det insatserna i Kongo. Ett sådan beslut är inte lätt att ta för det innebär att svenska soldater kan utsättas för stora risker. Samtidigt går det inte att tyst se hur en diktator slaktar sitt folk. Världssamfundet har reagerat och där  röstade Sverige för. Vi kan då inte begära att alla andra länder skall skicka sina soldater och att vi skulle sitta kvar på läktaren. Det tål dock att poängteras att denna insats bara är ett första steg för att hjälpa det libyiska folket. De kommer att behöva hjälp med demokratisering, men också att rent praktiskt bygga upp sitt land.

Veckan har varit händelserik för igår överlämnade vi i den parlamentariska kommittén vårt slutbetänkande till migrationsminister Tobias Billström. Betänkandet berör cirkulär migration. Alltså människor som rör sig över nationsgränser och kraften och utvecklingspotentialen det innebär. Det är ett första steg för att anpassa sig till nya migrationsmönster. Jag är helt övertygad om att migration i många fall  ger den enskilde migranten möjlighet att förverkliga sina drömmar till gagn för både landet de lämnar och mottagarlandet. Migration kan vara  en dellösningar både för att utjämna levnadsvillkoren för jordens människor, men också för vårt behov av att människor kommer till vårt land för att arbeta. Vi kommer att behöva det för vi ser att inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att färre behöva försörja allt fler. Vi i Sverige lever allt längre och antalet barn som föds är för få. Det är dock viktigt att migrationen sker under ordnade former med andra ord reglerad invandring.

Nu är det dags att avsluta veckans arbete i Stockholm och anlita den gamle vännen SJ för att ta sig hem.

Lämna ett svar