Allt är inte strålande

Nu är det fredag och veckan börjar gå in för landning. Luften är fyllt av förväntningar och man ser fram emot en lugn och skön helg med de sina. Så kommer måndagen. Då luften är fulld av lite annorlunda förväntning och man ser fram emot en vecka med fullt fart. Jag tror inte man skulle må bra om inte båda fenomenen fannns. När denna filosofiska utläggning är klar så vill jag göra några reflektionen.

I Svenska Dagbaldet igår skrev Sverigedemokraternas partisekreterare, Björn Söder, att de är emot svensk militärt medverkan i Libyien. Istället skall Sverige satsa på humanitär hjälp. Björn Söder säger att nu är det viktigt att hjälpa de som tvingats fly från krigets våldsamheter. Men inte bara de i Libyien utan också flyktingar i Egypten, Niger, Algeriet och Tunisien…….men han glömde en sak. Huvudnumret i Sverigedemokraternas budget för 2011 var att spara nästan 10 miljarder på invandringsrelaterade anslag. Detta förslag till sparbeting byggde på att Sverige skulle minska invandring med 90 % detta år. På den budgetpost som finasierar hjälp till flyktingar i samarbete med FN:s flyktingorganisation UNHCR minskade de budgeten med 98,5 % från 405 miljoner till 6 miljoner. De 6 miljonerna skulle räcka till att hjälpa 33 flyktingare. Om inte detta vore nog som är Sverigedemokraternas biståndsbudget ungefär 10 miljarden lägre än alliansregeringens. Visst är det strålande.

De senaste veckorna har vi alla spänt följt utveckling i Japan. Förolyckade människor, våldsam förstörelse och havererade kärnkraftverk. Som en naturlig följd av detta har den svenska opionen sväng och allt fler är skeptiska till en utbyggnad av kärnkraften. Men om vi lite djupare analyserar problemen kan vi konstatera att precis som i Tjernobyl är det gamla reaktorer som är de farligaste. Reaktorerna i Japan är från 1970-talet och ligger inte i framkant med den säkraste tekniken på området. Tyvärr kan jag konstatera att dessa kärnkraftverk i Japan tillhör samma generation som de svenska. Det är kanske tid för Sverige att fullt ut medverka i en utbyggnad av kärnkraften där senaste tekniken och därmed säkerheten sätts i centrum. Det är olyckligt att opionen baserar sina åsikter på en snart fyrti år gammal teknik. Det är inte strålande.

Eftersom vi inte vill att en känrkraftreaktor skall vara strålande borde vi kanske helhjärtat gå in för en utbyggnad av kärnkraften och inte backa in i framtiden, Alla som kör bil vet att det är både lättare och säkrare att köra framåt än att backa.

Lämna ett svar