Ett fyrfaldigt leve för det rödgröna samarbetes död

Idag presenterades en överenskommelse på migrationsområdet. Alliansen och miljöpartiet sitter på detta område nu i samma båt. Det rödgröna skeppet har förlist.

Vad innebär då överenskommelsen? Det viktigaste är att vi nu har en stabil majoritet på migrationsområdet. En majoritet som står för en human men inte naiv politik. Överenskommelsen slår fast att den nya instans- och processordningen är här för att stanna. Det är myndigheter och domstolar som beslutar om en person har rätt att stanna i Sverige och inte politiker. Politiker styrs allt för ofta av löpsedlar och det skapar rättsosäkerhet. Det är ingen betjänt av.

Överenskommelsen slå också fast att det skall vara skillnade på ett ja och ett nej i asylprocessen, vilket jag tolkar som att miljöpartiet givit upp sina krav på regelbundna amnestier. Amnestier är den mest effektiva företeelsen för att få människor,  istället för att lämna landet vid ett avslag, gå under jorden för att invänta……ja just det en amnesti.

Andra saker som berörs är rätten till skola för barn som saknar tillstånd att vara i Sverige och frågan om en utvidgning av vilka personer som har rätt till subventionerad vård. Barn ska inte mer än nödvändigt drabbas av beslut som deras föräldrar fattar och därför är det rimligt att de får gå i skola och också att vården för barn är subventionerad. Det skulle innebär att även  subventionerad förlossnings- och mödravård skulle vara tillgänglig för kvinnor som saknar tillstånd att vara i Sverige. Men där tycker jag att gränsen skall gå. Det är orimligt att  ge subventionerad vård till vuxna människor som frivilligt valt att strunta i en lagkraftvunnen dom och olagligt håller sig kvar i Sverige.

Jag vill gratulera vår minister och hans statsekreterare, Tobias och Minna, till ett väl utfört arbete

Som jag började vill jag också sluta med att utbringa ett fyrfaldigt leve för de rödgröna samarbetets död

Lämna ett svar