Pressmeddelande: Alliansens satsningar gör Västra Götaland tryggare

Under torsdagen den 10 februari presenterar Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) sin årliga Nationella Trygghetsundersökning. I Västra Götaland ökar den upplevda tryggheten och förtroendet för både polisen och övriga rättsväsendet har stärkts. För tre år sedan hade 56 % av västsvenskarna stort förtroende för polisen, idag är den siffran 63 %. 

– Nu har vi fler poliser än någonsin tidigare, fler och mer synliga poliser ger också tydliga resultat. Glädjande nog visar undersökningen att den utveckling vi såg även under föregående mandatperiod fortsätter. Både den upplevda tryggheten och förtroendet för rättsväsendet fortsätter att öka i Sverige och Västra Götaland säger Mikael Cederbratt, moderat riksdagsledamot från Vänersborg, som är tjänstledig poliskommissarie.

– Kriminalitet är fortfarande ett allvarligt problem på flera håll i vårt område, både i våra städer men också på mindre orter. Förutom fortsatta satsningar på rättsväsendet som helhet är det också mycket viktigt att fortsätta motverka utanförskap i samhället. Arbetslinjen gör definitivt sitt för att t ex våldsbrott och inbrott ska kunna minska. Människor som arbetar är helt enkelt mindre benägna att begå sådana brott avslutar Cederbratt.

Fakta:
Den Nationella trygghetsundersökningen är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. På uppdrag av regeringen har undersökningen genomförts av Brottsförebyggande rådet sedan år 2006. Undersökningen omfattar varje år ett urval om 20 000 slumpmässigt utvalda personer i befolkningen. Personerna intervjuas per telefon och får svara på frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Lämna ett svar