SD:s knivhugg mot kommunerna

Så var det dagen efter budgetdebatten på migrationsområdet. Det var lite synd att mediaintressen igår enbart fokuserades på att de rödgröna gick ihop med Sverigedemokraterna (SD) och röstade för en minskning på 300 miljon på regeringskanslie för 2011. Många tror att det bara drabbar politiska tjänstemän , men på regeringskansliet arbetar ca 4 500 tjänstemän varav 200 är politiska tjänstemän. De opolitiska tjänstemännens uppgift är att ta fram bra underlag för lagstiftning och budget men också de anställda på  Sveriges alla ambassader. Bara för att ge alliansregeringen ett ”tjuvnyp” riskerar nu flera hundra att bli arbetslösa. Ett besked som inte känns lättare för dem så här inför julen. Det finns också en risk att underlagen för lagstiftningen inte kan hålla samma kvalité som tidigare. Historiskt har riksdagen inte gått in och ändrat tidigare regeringars bedömning om vilken bemmaningen som regeringen ansett nödvändig. En typ av gentlemens agrement som (s) tycke var bra när de själva regerade. Jag är tyvärr inte förvånad.

Men nu tillbaka till budgetdebatten på migrationsområdet. Sd:s bärande princip är att invandringen skall minskas med 90% . Detta kan man i sak ha stora invändningar mot, men jag skall eftersom det var en budgetdebatt fokusera på pengar. Sd:s föreslår en halvering av budgeten för 2011. För alla som någon gång varit i närheten av processen att minska kostnaderna i en verksamhet vet att tidsaspekten och verksamhetens olika åtaganden har stor betydelse. Eftersom det bara är 22 dagar till det nya budgetårets börjar måste de åtgärder som  skulle behöva vidtas vara mycket kraftiga eftersom de omöjligt kan sjösättas till den 1 januari. Detta för att få den helårs effekt som budgetförslaget kräver och är förslaget så drastiskt som en halvering kan alla förstå svårigheterna. Skall jag vara väldigt förenklande består budgeten av prövning av olika tillstånd för att vara i Sverige, som ex en asylansökan, och kostnaderna för den sökande under den tid prövningen görs.

Prövningen görs först av migrationsverket och sedan finns det en möjlighet att överklaga migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen. På denna del av budgetramen föreslår Sd  ca 1 200 miljoner, vilket innebär en minskning på 47%. Migrationsverkets kostnader för enbart personal och lokaler är ca 1 8oo miljoner. Alltså en differens på minus 600 miljoner. Alltså måste personal och lokaler sägas upp. Med vetskapen om hur LAS ( Lagen om anställningsskydd) fungerar är det sannolikt att tiden för uppsägning i genomsnitt är 6 månader. Detta innebär att man måste säga upp dubbelt så många för att få den helårseffekt som är förslag innebär. Vad gäller lokaler kan uppsägningstiderna för olika hyreskontrakt vara ännu längre än 6 månader. Om jag enbart utifrån ett ekonomiskt perspektiv värderar förslaget är det OREALISTISK och OANSVARIGT.

Om vi tittar på den andra delen av budgeten, alltså  kostnaden för de sökande under prövningstiden blir det inte bättre. Här vill man minska med 70%. Som jag tidigare  nämnde används den till dagersättning (71;-/ dag) för de sökande, boendekostnader  för de som bor i migrationsverkets boende och ersättning till kommuner och landsting för att de tillhandahåller skola, omsorg och hälso- och sjukvård. Sd:s förslag räcker inte ens till ersättning till kommuner och landsting. Det finns alltså inte en krona kvar till dagersättning och kostnaderna för boende. Socialtjänstlagen innebär en skyldighet för kommunerna att ge socialbidrag till de som saknar medel och befinner sig inom kommunen. Det betyder att Sd.s budgetförslag i denna del riskerar att kraftigt öka kommunernas kostnader för socialbidrag. Detta kan liknas vid ett knivhugg i ryggen på landets kommuner. Man kan undrar om det är förankrat hos sverigedemokraterna runt om i landet och  är kanske detta skälet till att de har svårt att fylla partiets stolar i landets fullmäktigeförsamlingar. Förslaget är under alla förutsättningar OREALISTISK och OANSVARIG.

Slutligen, om jag lite lyfter blicken, från det ekonomiska perspektivet innebär Sd:s förslag att Sverige skulle bryta mot FN:s flyktingkonvention, Europakonventionen, EU.s lagstifting och fullständigt skämma ut Sverige internationellt. Vi skulle också frångå en gammal och god svensk tradition att ge människor i behov av skydd en fristat. Det känns som om vi går tillbaka till den tid då man sa om oss ” bevara oss från nordmännen raseri”

Lämna ett svar