Ingen natt är den andra lik

Igår var vi riksdagsmän inbjudna till företagarna. Vi som var där fick en förhandsvisning av den småföretagarbarometer, som presenterades idag. Konjukturen för landets småföretag (1-49 anställda) har stärkts i höst så mycket så att konjukturindikatorn steg i jämförelse med i våras från 26 till 84. Det är den största uppgången i Småföretagsbarometerns 25-åriga historia. Högst förväntningar har småföretag inom den privata tjänstesektorn och företag med exportverksamhet. Dessa företag förväntar sig anställa ca 70.000 personer de närmaste åren. De finns dock ett moln på himlen och det är bristen på arbetskraft, som ses som det största tillväxthindret. Alliansregeringens ansvartagande för offentliga finanserna och jobbskatteavdrag har naturligtvis varit viktiga ingredienser i denna unikt  snabba återhämtning. Ni kommer väl ihåg hur det var för 2 år sedan. Det gör skillnad beroende på vilken regering man har. Fråga Irländarna.

Ni kan förstå att jag sov gott i natt efter besöket hos företagarna. 

Idag har jag läst Sverigedemokraternas (SD)budget. Den korta sammanfattningen är att SD:s ekonomiska politikpräglas av fyra övergripande problem: 

För det första  urholkar man arbetslinjen genom att höja taken i a-kassan och sjukförsäkring samt ersättningsnivåerna i föräldraförsäkringen. Till detta skall läggas att man avvisar en sänkning av arbetsgivaravgiften och öka kostnaden för att anställa unga

För det andra innehåller budgeten betydande underfinasierings- och utgiftsrisker. För 2011 finns en risk för en underfinasiering på 5-10 miljarder. Man överskattar helt enkelt skatteintäkterna och underskattar utgifterna inte minst på migrationsområdet. Bara för man vill minska invandringen med 90% försvinner inte de människor som redan nu finns i asylprocessen på Nyårsdagen. Inte heller kan ett land vända hela det internationella samfundet ryggen genom att på migrationsområdet omedelbart frånträda olika konventioner och EU:s lagstiftning.

För det tredje präglas SD:s budget av ekonomisk ansvarlöshet, vilket får ett ansikte i utgiftslöften, underliggande utgiftsrikser, underfinasierad skattepolitik och ogenomförbara besparingar.

För det fjärde saknar de integrationspolitik…jag du läste rätt, men å andra sidan vill de satsa 200 miljoner på att förstärka det svenska språket, exempel undervisning i lokala dialekter och folkmål. Jag kan riktigt höra hur Jimmie Åkessons blekingska tonar bort när han i riksdagens talarstol med bravur på klingande bohuslänska talar sig varm om den svenska siiilen för att inte tala om makriiilen.

Undrar hur jag kommer att sova inatt. Risken finns att sömnen blir mindre god än föregående, men ingen natt är ju den andra lik.

Lämna ett svar