Nygamla tag

Nu är arbetet ånyå igång för fullt  på socialförsäkringsområdet . Ny minister  med medarbetare är på plats och alliansledamöterna i utskottet är redo att ta nya tag.

Igår träffade vi vår nye socialförsäkringsminister, Ulf Kristersson, för att utifrån förra mandatperiodens erfarenheter staka ut färdriktningen inför denna mandatperiod. Helt klart är att sjukförsäkringsreformen var en av de absolut viktigaste och mest nödvändiga reformer alliansregeringen genomförde. Världens friskaste folk hade världens längsta sjukskrivningar. Varje dag förtidspensionerades 140 människor per dag. Tio av dessa var under trettio år,vilket för den unge innebar förlorade möjligheten till minst 35 verksamma år på arbetsmarknaden innan ålderspensionen inträdde.

Skäl till situationen var passivitet och brist på stöd från samhället. Människor fick inte hjälpa att utifrån sina förutsättningar delta i arbetslivet i den omfattningen den enskilde klarade av.  Denna situation var oacceptabel och inhuman. När människor som mest behövde stöd fanns det inte där ,om man bortser från en utbetalningblankett varje månad. Detta utanförskap var också farligt för den enskilde.Vi vet att det innebär sju gånger högre risk till en förtidig död.

Men det är också nödvändigt att de centrala delarna i vårt välfärdsysten, som pensioner och socialaförsäkringar, är långsiktigt ekonomiskt hållbara annars hotar de hela vår välfärd.

När detta är sagt skall vi utan prestige se över vad som behöver justeras och förbättras. Det är viktigt för att att inte riskera hela reformen.

Men det viktigaste av allt är att dessa justeringar och förbättringar inte får skymma det faktum att vi har har en än viktigare uppgift att ta oss an och det är att stoppa inflödet av unga människor i aktivitetsersättning ( förtidspensionering före 30 års ålder). Alla siffror inom socialförsäkringsområdet pekar i rätt riktning men inte på detta område. Här, om på något område, borde det gå att få en brett parlamentariskt stöd för nödvändiga åtgärder och jag hyser stor tilltro till vår nya socialförsäkringsministers  förmåga att föra även denna del av socialförsäkringen i hamn.

Lämna ett svar