Pressmeddelande: Rödgrön budget hot mot jobben i Västra Götaland

– Alliansregeringens hårda arbete de senaste åren har lett till att Sverige står starkt i tider av global ekonomisk oro. Antalet sysselsatta ökar och utanförskapet minskar. Bara i Västra Götlands län har 15 600 fler personer blivit sysselsatta det senaste året, enligt SCB. Dagens budgetförslag från den rödgröna oppositionen visar att denna utveckling hotas om deras politik blir verklighet. Det säger Mikael Cederbratt, riksdagsledamot från Vänersborg.

– De rödgröna vill göra det dyrare att anställa unga och mindre lönsamt att arbeta. Deras förslag skulle innebära jobbstopp i Västra Götalands län och visar hur viktigt det är att Alliansregeringen nu får fortsätta arbetet för att skapa fler jobb och minskat utanförskap. Det är tydligt att oppositionens bidragslinje står mot regeringens arbetslinje.

Lämna ett svar