Taktik kan bli dålig politik

Jag då kan vi summera riksdagsvalet i Sverige och Norra Älvsborg. Moderaterna är nu större än någonsin och är i princip lika stora som socialdemokraterna. Norra Älvsborg var  den valkretsen i Sverige där vi moderater stod för den näst största ökning, 5,75%, i förhållande till 2006 års valresultat. Bara Bohuslän var bättre i hela moderat Sverige.

Vad var det då som låg bakom denna framgång. Jo ett av skälen var att vi lyckades mobilisera alla våra valarbetare och därför hålla pratarna igång ända i i kaklet. Nu blev det lite smolk i bägaren eftersom SD kom in och blir, med stor sannolikhet, vågmästare.  Låt oss i detta sammanhang ändå minnas alla de socialdemokratiska minoritetsregeringar vi haft. Få har då ens höjt på ögonbrynen.

Jag vill sätta fingret på en i valrörelsesammanhang lite ny företeelse. (s) interna opinionsmätningar, utan att redovisa underlaget,  och partiets offentliga slutsats där de hävdade att det skiljde väldigt lite mellan blocken. Slutsatsen visade sig vara helt fel. Valnatts resultatet talade sitt tydliga språk med en majoritet för Alliansen på 49,3 % i förhållande till de rödgrönas 43,7%. En skillnad på 5.6 %. Syfte med detta agerande från (s) var  säkert avsedd för intern mobilisering och det  tror att man lyckades med.

Den andra sidan av saken var att man vilseledde många väljare. Vi kan nu i media höra vittnesmål om att många istället hellre hade lagt sin röst på Alliansen. För  Alliansen var det enda av blocken som hade en chans att få majoritet i Riksdagen och på så sätt kunna hindra SD från att bli vågmästare.  Genom sitt agerande banade faktiskt (s) väg för det parlamentariska läge vi nu har i Sveriges Riksdag, även om jag inte tror att det var deras avsikt. Men strävan efter makt grumlar ofta omdömet. Det (s) nu kan göra är att i sin oppositionsroll agera på ett sätt som minimerar SD:s inflytande, men frågan är om man förmår det?

Taktik kan bli dålig politik är ett uttryck som ligger nära till hands.

En kommentar för “Taktik kan bli dålig politik

Lämna ett svar