Låt oss lära av historien

När vi nu går in i valrörelsens sista skälvande dagar står vi inför en mycket stor utmaning. Vi måste till varje pris hindra Sverigedemokraterna från att bli vågmästare eller ännu hellre hålla dem utanför Riksdagen.

De står för en människosyn som bygger på ”vi och dom”. En människosyn som riskerar att splittra delar av vårt land. De far med direkta lögner när de ställer oroliga pensionärer mot invandrare.  Pensionernas utveckling är direkt kopplade till det totala antalet arbetade timmar i landet och om man sneglar på den demografiska utvecklingen ser vi att inom några år kommer  allt färre få  att försörja allt fler. Sanningen är istället med invandringsstopp följer pensionsstopp.

Igår i TV 4 utfrågning av Alliansens partiledare såg vi ett lysande exempel på en av anledning till den misslyckade integrationen, när en av utfrågarna lät ana att Jan Björklund hade grumliga åsikter bara för att han såg  brister i integrationspolitiken och ville diskutera dem. Det har under decennier var förknippat med en risk  att bli stämplat som främlingsfientlig bara för att man uppmärksammar att det finns problem förknippat med invandring. Det fel vi i Sverige har gjort är att vi såg våra invandrare som offer istället för att ge dem verktyg att få arbete och lära sig det svenska språket. Med andra ord är det den svenska integrationspolitikens misslyckande som skall ha skulden och inte våra invandrare. Tekniken att skuldbelägga någon samhällsgrupp och ge dem skulden för olika problem i samhället för att nå politiskt makt är inget nytt …….det förekom även på 30-talet.

Sverigedemokraterna är ett parti som sätter populistiska utspel  före det som är bäst för Sverige. Skulle de få en vågmästarroll skulle det allvarligt försämra Sveriges möjligheter att gå en ljusnande framtid till mötes. Istället behöver Sverige en Alliansregering  och i majoritet för att möta framtidens utmaningar.

Historia är ett grekiskt ord och betyder att lära. Det är ganska signifikativt att många av Sverigedemokraternas sympatisörer är lågutbildade eller inte ens klarat skolan. Även här ser vi skolans betydelse för ett samhälle.

Lämna ett svar