I Lilla Edet vill man skylta med polisen

Igår besökte jag Lilla Edet. Jag var nämligen lite nyfiken på det samverkansavtal som ingåtts mellan polisen och kommunen. Många  konstaplar  undrade nog innerst inne vad kan en kommun tillföra polisiär verksamhet. Polisfrågan har under flera år varit het i Lilla Edet inte minst sedan  polisstationen stängdes för ca 4 år sedan.

Väl inne i kommunhuset träffad jag ett gött gäng. Det var kommunstyrelsen ordförande, moderata förstanamnet Camilla ,kommunchefen, en kommunal tjänsteman som arbetade med förbyggande och polisen Robert. Med detsamma när jag steg in i rummet kunde jag känna en känsla av förtroende vilket är ett av de starkaste kittet vid samverkan inte minst mellan myndigheter.

Jag fick en beskrivning om ständigt återkommande träffar där konkreta problem diskuterades. Allt ifrån belysning i utemiljön till a-lagarna på torget  och ungdomars tillgång till droger. Hur de tillsammans fördelade arbetsuppgifter utifrån olika kompetenser men där allas resurser samordnades. När vi talar om t.e.x. missbruk finns det både en social men också en polisiär sida. Det kunde  även gälla större festevenemang där kommunen ställer upp med sin sjukvårdspersonal för att genomföra blodprov vid misstänkt rattfylleri och där polisens första förhör med den misstänkte kunde hållas i kommunens lokaler. För en gammal konstapel som jag låter det som ljuv musik för man slipper binda upp radiobilen under kanske 2-3 timmarna.  Så lång tid tar det snart att åka några mil för att ta blodprov eller alkoholutandingsprov och sedan hålla inledande förhör. I ett nafs har man frigjort en dryg extra timme för polisen att var ute på Lilla Edets gator och torg. Allmänheten kan också via kommunen få hjälp  med t.e.x. att lämna in hittegods. Parallellt med denna samverkan har också den lokala polisen  tillförts fler poliser i yttre tjänst och fler är på väg.

När jag frågade om detta också hade satt avtryck hos kommuninnevånarna kom svaret från mina värdar snabbt och med eftertryck: De ser och upplever att det är fler poliser ute i Lilla Edet nu. Toppen  för det är precis det resultat vi moderaterna vill ha. Den moderata satsning på att öka antalet poliser till 20.000 2010 och att myndigheter och kommuner skall samverka kan inte beskrivas bättre än  i Lilla Edet.

Kommunstyrelsen ordförande hade dock  ytterligare en önskan och det var en polisskylt på kommunhuset för tydliggöra polisen närvaro. På polisen reaktion  kändes det som att  när jag kommer till Lilla Edet nästa gång är också det fixat.

Lämna ett svar