George Orwell 2010 …..en valmöjlighet

Låt mig göra en liten sammanfattning av George Orwells bok 2010:

Det var naturligt att försörja sig genom arbete. Förutom tillfredsställelsen att göra nytta kändes det tryggt när lönen kom så att försörjningen var säkrad. Det gick att leva i hela Sverige även där det var gles mellan bygderna.Transportkostnaderna vid den tiden var rimliga både för den egna bilen och lastbilen som körde mjölken till affären. Barnen kom varje dag hem från skolan med mer och mer kunskap. Handens kunnande värderades högt, ja faktiskt lika högt som huvudets. I klassrummet rådde ordning och reda och läraren var en stöttepelaren i byn.

De äldre kände trygghet på ålderdomens höst. De kände att de hade valmöjligheter även på äldre dagar och de behandlades med respekt och värdighet. Varje månad kom pensionen och den räckte till. När sjukdomarna smög sig på var sjukvården, med dess stolta personal, lätt att nå. Skulle vägen till sjukhuset vara svår kunde man alltid fråga konstapeln om vägen. Förresten alla kände ju konstapel Cederbratt. Blev man sjuk och inte kunde jobba ställde alla upp för att hjälpa till för att man snart skulle var tillbaka i arbete.

Solen sken från en klarblå himmel fri från koldioxid. Det blev lite skugga när kärnkraftverkets skorsten skymde solen, men det gjorde ingenting. Och när solen började gå ned kom Rut gående. Rut var den som visste allt för hon hade varit i allas hörn.

Skillnaden mellan George Orwells bok 1984 och 2010 är att den senare inte är framtidsversion utan en valmöjlighet. Du behöver bara rösta på oss moderater och alliansen.

Lämna ett svar