Jobb…behövs det?

Och så kom det då det rödgröna valmanifestet.

De rödgröna vill bl.a. sänka maxtaxan för en tvåbarnsfamilj med 600 kronor i månaden….OM ekonomiskt utrymme finns. För att få ekonomiskt utrymme behöver vi människor som jobbar. För att de som jobbar betalar skatt och behöver mindre bidrag. DE RÖDGRÖNA presenterade idag sin politik om hur de vill göra slut på pengarna, men inte hur de skall skaffa dem…alltså de har ingen jobbpolitik. Därför är det lite meningslöst att räkna på vem som vinner eller förlorar på de olika regerings alternativen. Den mest grundläggande frågan för väljarna borde vara vem skapar mest ekonomiskt utrymme för reformer och/ eller skattesänkningar.

Vad hjälper det tvåbarnsfamiljen att få sänkta kostnader för sin barnomsorg om skatten på arbete måste höjas, räntorna stiger för att de offentliga finanserna  urholkas, villan räknas in i förmögenhetsskatten, varorna blir dyrare eftersom kilometerskatten införs och att bensinkostnaderna stiger i höjden.

Vad hjälper det pensionärerna att få samma skatt som en som jobbar om skatten på arbete höjs, att färre arbetstimmar utförs vilket innebär att pensionerna inte utvecklas, att värmekostnaderna stiger i höjden för att man inte utnyttjar kärnkraften på bästa sätt och att välfärdens kärna får stryka på foten för att bidragen för de som inte jobbar skall höjas.

Jobben skapar ekonomisk reformutrymme och det vinner alla på. Det rödgröna regeringsalternativet saknar en politik för fler jobb. Den enkla slutsatsen är att tvåbarnsfamiljen och pensionären vinner på Alliansregerings jobbpolitik……..och så slipper de Lars Ohly. För OM det rödgröna vinner valet blir han minister.

Lämna ett svar