Våren övergår i sommar i höst

Kan inte låta bli att referera en liten skrift som HSB givit ut. HSB grundades  1923 av Hyresgästföreningen i Stockholm. Skriften, som är daterad 16 juli 2010, heter ”JA  TILL  BONÄRA  TJÄNSTER” och ett avsnitt har rubriken ”Myter och missuppfattningar”.

I brödtexten menar man att det finns starka argument för RUT och trots detta är frågan politiskt laddad.  Sedan avslutas brödtexten med  ”Nedan följer några vanliga påstående om RUT och kommentarer kring dessa påståenden”

Nej det är sant.  HSB  håller i pennan. Låt oss fortsätta och ta del av HSB:s kommentarer till de olika påståenden:

Påstående: RUT bidrar till framväxten av låglönejobb.   Kommentar:…….Ett lågbetalt ”vitt” jobb är bättre än inget jobb alls eller ett svartjobb, RUT har bidragit till att göra svarta jobb vita.

Påstående: Det är bara välbeställda som drar nytta av RUT.    Kommentar: Av de drygt 92 000 personer som beviljats skattereduktion under 2008 hade var fjärde en inkomst som låg under 16700 kronor i månaden……..En grupp som drar stor nytta av RUT är lågbetalda kvinnor inom hemservicebranchen, som tack vare reformen får en väsentligt bättre arbetsmarknad.

Påstående: Andra reformer är viktigare än RUT.     Kommentar: kostar inte  staten något så det spelar ingen roll att andra reformer är mer angelägna………Tvärtom, att RUT införts innebär långsiktigt att det ekonomiska utrymmet för att genomföra andra reformer ökar.

Påstående: Arbetstidsförkortning är bättre än bonära tjänster.     Kommentar: För äldre som är i behov av hjälp i hemmet har arbetstidsförkortning ingen betydelse………det är mycket bättre att en hjärnkirurg ägnar sig åt hjärnkirurgi än att hon ägnar sig åt städning av hemmet. Erfarenheten visar att det ofta är kvinnan i familjen som kortar sin arbetstid, vilket knappast bidrar till ökad jämställdhet.

Ja vad mer att säga efter en sådan tydlig argumentation för RUT från Rörelsen. Jag hoppas och tror att det finns fler politiska vårtecken efter den socialistiska istiden. Låt oss hoppas och kämpa för att vår övergår i sommar i hösten.

Lämna ett svar