En buse är en buse

Alla människor  är lika värda. I frihet och med ansvar kan varje människa av egen kraft och  förmåga utveckla sig själva och  samhället. Vi i Sverige har en lång tradition av att ge skydd för människor som är i behov av det. Deras väg till Sverige har inte sällan varit svår och farlig. De som kommer  till Sverige är ofta starka människor som i grunden har förmåga att ta vara på sig själva. Den socialdemokratiska synen och en syn som under många år präglat svensk politik är att de är offer. Offer måste man ta hand om och den synen har inneburit att vi inte har gett de människor, som kommit till vårt land, den hjälp de skulle behövt. Resultatet av den politiken har blivit att de har svårt att komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Den genomsnittliga tiden för en invandrad man att få arbete är 7 år och för en invandrad kvinna nästan 10 år. Språkutvecklingen har hämmats eftersom, en i många fall bristfällig Sfi, har varit det enda sättet att kunna lära sig svenska när man inte  har haft svensktalade arbetskamrater.  Möjligheten till bostadskarriär har varit näst intill obefintlig.

Människor vi inte känner är främmande. Än mer främmande blir de om de dessutom inte ser ut eller talar som vi. För det främmande är vi alltid lite rädda. Genom sin politik har socialdemokratin skapat en grogrund för främlingsfientliga budskap: Invandrare är arbetsskygga, de går bara på bidrag och kostar Sverige stora pengar, nästan alla invandrare är brottslingar…..listan kan säkert göras längre.

Om vi skulle bena lite i dessa påstående.  Jag vill sticka ut hakan lite och hävda att en människa som kommer till vår gräns troligtvis är en större entreprenör och mer vana att ta hand om sig själva än svensken i gemen. Av det enkla skälet är att de oftast kommer från ett land där det är mer regel än undantag att man försörjer sig själv genom sin egna lilla affärsrörelse. Deras  ”vana” att kunna få bidrag är näst intill noll. På frågan om hur mycket en invandrare kostar samhället är det mycket svårt att precisera. Det vi kan räkna ut är att om en människa kommer till Sverige och inte får jobb på 7 år kostar det samhället 1, 3 miljoner kronor och samhällets kostnader för en person som bott i Sverige från födseln till 19-årsdagen är  2,2 miljoner kronor (källa TV4″ De kallar oss rasister). Om vi vänder på myntet och försöker precisera vad en invandrare tillför samhället i ekonomiska termer är det lika svårt. Tobias Billström har tillsatt en utredning för att försöka ta fram fakta om det mervärde som skapas genom att människor rör sig över gränser. Utredningen är inte på långt när färdig, men en sak som framkommit är att om invandringen från ett specifikt land ökar så ökar också handel med det landet.

Om vi fortsätter med att syna påståendet att nästan alla invandrare är kriminella kan vi snabbt konstatera att det är helt felaktigt. Enligt  statistik från BRÅ (Brottsförbyggande rådet)  har 95% av alla invandrare aldrig misstänkts för stöld eller våldsbrott. Däremot finns det en överrepresentation av invandrare eller vars föräldrar invandrat för de som döms för grova brott. Risken för en invandrare att bli kriminell är 2,5 gånger större än för genomsnittet av de som är födda i Sverige. Men de som löper ännu större risk är de som bara har grundskoleutbildning eller är låginkomsttagare (källa TV4 se ovan) 5,7 respektive 5,3 gånger större än genomsnitt för svenskfödda.

Jag som moderat är övertygad om kraften hos den enskilde. Därför är det hjälp till arbete vi skall erbjuda de som kommer till vårt land. Genom ett arbete kan man försörja sig snabbare och lättare lära sig språket men också ges möjligheten till en bostadskarriär. Vi som tror på människor måste med kraft bekämpa dessa grumliga främlingsfientliga påstående mot våra nyanlända medmänniskor. Inte sällan tror jag att vi lite till mans i våra bekantskapskretsar får höra sådana påståenden. Då är det viktigt att vi reagerar. Det är också viktigt att vi tydligt tar avstånd från det i höstens val. Samtidigt skall vi inte acceptera att man skyller på ”jag är invandrare” när man inte försöker att få ett jobb eller begår brott. En lat är en lat och buse är en buse oberoende om man är en stockholmare, afghan, skåning, somalier eller vänersborgare.

Vågar DU stå upp för att alla människor är lika värda eller hukar du när det gäller?

Lämna ett svar