Vänsterpartiernas hot mot fordonsindustrin

Sverige tillhör de länder i världen som är mest beroende av sin fordonsindustri. Här finns fyra fordonstillverkare med både tillverkning och utveckling. I Sverige sysselsätter fordonsklustret 125.000 människor. Fordonsindustrin har de senaste åren genomgått ekluten. I maj 2010 höjde branschorganisationen Bil Sweden sin prognos för nybilregistrering under året till 275 000 personbilar. Den nya prognosen innebär i förhållandet till fjolåret ett lyft på nästan 30 procent. Branschen börjar återhämta sig.

Därför är årets val extra viktigt för vänsterpartiernas politik är ett hot mot fordonsindustrin.

För det första vill man införa en kilometerskatt  på lastbilar. För ett land där tillverkning av lastbilar står för stora intäkter och tusentals arbetstillfällen kan det tyckas märkligt att föreslå en särskild skatt på just lastbilar. Förutom att även transportintensiva branscher drabbas kommer en stor del av bördan  hamna på hushållen. Vad jag kan förstå införs denna skatt för att finansiera bl.a. höghastighetsbanor för tåg. Dessa satsningar påverkar i huvudsak den långväga persontrafiken (längre än 10 mil). Då är det viktigt att komma ihåg hur vi egentligen reser i Sverige: Till stora delar på väg. Av alla inrikes resor utförs 95 procent med bil eller buss. Vänsterns förslag innebär att det blir mindre pengar till vägar och att det blir dyrare att köra på dem.Förslaget är därför ett dråpslag mot fordonsindustrin, de transportintensiva branscherna och möjligheten att bo och leva i de delar av Sverige som inte är tätbefolkade.

För det andra driver miljöpartiet ett krig mot bilen. Det stod klart 11 mars 2010 då de meddelade att de vill lägga ner bilforskningsföretaget Fouriertransform och sluta investera i bilar och lastbilar. Argumentet är att pengarna inte används i tillräcklig utsträckning och att de borde gå till tåg och järnvägar. Man vill alltså avveckla den långsiktiga satsningen som Alliansen gör för att utveckla fordonsindustrin och sänka koldioxidutsläppen. Att strypa forskningsmedel till fordonsindustrin kan mycket väl hota hela fordonsklustret, tillväxten, jobben och teknikutvecklingen. Bilen och lastbilen kommer även att behövas i framtiden och därför behövs forskningsanslag som hjälper utvecklingen av klimatsmarta fordon.

För det tredje ger de oklara besked om när och hur kärnkraften skall ersättas. En vänsterregering som snabbavvecklar kärnkraften, vilket inte kan uteslutas, skulle få svårt att locka bilindustindustrin till att investera i elbilar, som riskerar att bli oanvänbara när det blir kallt och det uppstår elbrist. En brist på säker och tillräcklig elförsörjning hotar inte bara fordonsindustrin utan hela basindustrin.

I september står forskningsanslag, infrastruktutsatsningar, energiförsörjning och möjligheten att till rimliga kostnader transportera gods  med lastbil på spel. Rösta på Alliansen och avvärj vänsterpartiernas hot mot fordonindustrin.

Lämna ett svar