Den röda adeln

Idag kan man läsa i DN om att barn till framträdande kinesiska politiker blivit Kinas röda adel. Som om det skulle vara något nytt fenomen. I Sverige har den röda adeln vuxit sig stark under det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet. Om någon tror att det är en vanlig valrörelse vi närmar oss så lär man bli besviken. Nej det är tuffare än så. När arbetarrörelsen utmanade den blå adeln för hundra år sedan var det inte bara skillnader i åsikter som bröts, utan en maktkamp. Det är precis det som nu håller på att ske. Nej valet kommer att handlar om att det kanske inte längre är det naturliga tillståndet i Sverige att vi har en socialdemokratisk regering ( läs även rödgrön) och/eller att (s) är det största partiet. Vi moderater utmanar i detta val hela den socialdemokratiska maktsfärer. Socialdemokraterna har under fler årtionde medvetet byggt upp en stabil maktsfär. Den röda adeln består bl.a. av journalister, facket, offentliga tjänstemän.  Men den röda adeln består inte enbart av  människor i framstående positioner utan det finns också betydande ekonomiska resurser. De fackliga organisationerna sitter på enorma förmögenheter, som  oberoende om det gynnar de egna medlemmarna eller ej,  ställs till Partiets förfogande. När valet närmar sig kommer fackliga förtroende män och kvinnor att frigöras till socialdemokratiska valarbetar, som under falskt flagg bedriver valrörelse för socialdemokraterna.

En annan dimension av den röda adeln är att har du väl  upptagits som röd adelsman har du din försörjning tryggad  för resten av ditt liv. Avdankade socialdemokratiska politiker går vidare eller återgår till ombudsmän, landshövdingar, vd för någon av partiets organisationer, ordförande i fackliga organisationer, generaldirektörer, ambassadörer, andra höga tjänster i kommuner och landsting…med andra ord man behöver aldrig lämna familjen när man väl har blivit upptagen.

Så ni kan vara övertygande om att årets valrörelse kommer att hamnar om den röda adelns vara eller icke vara.  Människor och organisationer som slåss för sin överlevnad sätter inga gränser. Det kommer att bli smutsigt. Låt oss inte svepas med i den andan utan i stället drivas av det faktum att Sverige och svenskarna behöver människor som arbetar, poliser som skapar trygghet, en politik för miljön och inte bara  en miljöpolitik, att människor hjälps tillbaka till arbete när de har varit sjuka, en skola som ger våra barn och ungdomar en bra start i livet och att när vi blir gamla så skall vi tas om hand med värdighet. Det är därför jag har engagerat mig politiskt och detta är jag beredd att slåss för.Så vi syns på barrikaderna.

Lämna ett svar