Kärnan i energin är kärnkraften

Skall vi inte drastiskt ändra vårt samhälle och riskera vår välfärd har kärnkraften en central och viktig roll inom överskådlig framtid. Skall inte vår elintensiva industri, som Vargön Alloys, försvinna måste kärnkraften användas. Då är det nödvändigt att kunna utveckla tekniken och ersätta gammal.

Idag har vi i riksdagen fattat ett historiskt beslut om att  avveckla avvecklingen av kärnkraften. Parallelt skall vi naturligtvis  utveckla alternativa energislag. De som är motståndare till kärnkraften brukar slå sig för bröstet och säga att de värnar miljön, men faktum är om vi IDAG tar bort kärnkraften kommer koldioxidutsläppen att drastiskt öka. Vilket, som alla vet nu för tiden, späda på den globala uppvärmningen.

Beslutet innebär lite mer konkret att det möjliggör ett generationsskifte i det svenska kärnkraftsbeståndet. Det kommer att kunna byggas nya reaktorer för att ersätta någon av de befintliga reaktorerna, men när den nya reaktorn tas i drift måste den gamla vara permanent avstängd. En ny reaktor kan bara uppföra på en plats där någon av de befintliga reaktornerna är lokaliserad.

Lämna ett svar