Bokslut

Man vinner inga val på att berätta vad man gjort, men som politiker måste man på sin kammare ändå reflektera över vad man utfört.

Vi i Alliansen har sänkt skatten för alla som arbetar och det känns bra att veta att de med små och medelstora inkomster har fått en månadslön till per år. Det som är ännu viktigare är att vi givit de människor, som gömdes av den förra regeringen, förtidspensionärerna och långstidssjukskrivna möjlighet att få stöd för att påbörja vägen tillbaka till arbete. Detta har gjorts samtidigt som skyddet för de svårt sjuka har stärkts.

 Under tydligt ledarskap från vår stats- och finansminister har det skapats ordning och reda i statsfinaserna vilket gjorde att vi under krisen kunde ge pengar till välfärdens kärna och som en av de starkaste ekonomierna i Europa möta den ekonomiska uppgången.

Som tjänstledig poliskommissarie har jag med stolhet i blicken kunnat säga till mina kollegor att så här många poliser som nu har det aldrig funnits i Sverige. För djurägarna i vår bygd har det getts större möjligheter att skydda sina tamdjur mot angrepp av rovdjur. Trygghet har många perspektiv.

Jag har en stark tro på att en ljusnande framtid får man inte av någon annan utan den bygger vi själva. Regeringens tydliga och principfasta agerande i Saab affären gjorde att nu är bilföretaget på egna meriter uppe på banan igen. Saab och andra företag måste för att kunna utvecklas och växa starka kunna och vara beredda på  omprövning och omställning.

Ja detta är något av vad Alliansen uträttat. Jag har som riksdagledamot varit en del av detta och det gör mig glad och stolt. Så glad och stolt att jag med tillförsikt ger mig in i årets valrörelse. Jag vill få mandat att forsätta bygga Sverige och vår bygd. Norra Älvsborg skall bli Västsveriges pulsåder där det skall vara tryggt, gott och kul att leva och bo.

Lämna ett svar