Pressmeddelande: Alliansens satsningar gör Västra Götaland tryggare

Under torsdagen den 10 februari presenterar Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) sin årliga Nationella Trygghetsundersökning. I Västra Götaland ökar den upplevda tryggheten och förtroendet för både polisen och övriga rättsväsendet har stärkts. För tre år sedan hade 56 % av västsvenskarna stort förtroende för polisen, idag är den siffran 63 %. 

– Nu har vi fler poliser än någonsin tidigare, fler och mer synliga poliser ger också tydliga resultat. Glädjande nog visar undersökningen att den utveckling vi såg även under föregående mandatperiod fortsätter. Både den upplevda tryggheten och förtroendet för rättsväsendet fortsätter att öka i Sverige och Västra Götaland säger Mikael Cederbratt, moderat riksdagsledamot från Vänersborg, som är tjänstledig poliskommissarie.

– Kriminalitet är fortfarande ett allvarligt problem på flera håll i vårt område, både i våra städer men också på mindre orter. Förutom fortsatta satsningar på rättsväsendet som helhet är det också mycket viktigt att fortsätta motverka utanförskap i samhället. Arbetslinjen gör definitivt sitt för att t ex våldsbrott och inbrott ska kunna minska. Människor som arbetar är helt enkelt mindre benägna att begå sådana brott avslutar Cederbratt.

Fakta:
Den Nationella trygghetsundersökningen är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. På uppdrag av regeringen har undersökningen genomförts av Brottsförebyggande rådet sedan år 2006. Undersökningen omfattar varje år ett urval om 20 000 slumpmässigt utvalda personer i befolkningen. Personerna intervjuas per telefon och får svara på frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Replik: Jobbskatteavdraget gynnar alla

Det är skrämmande att läsa Ulla Anderssons ledare i TTELA den 13 januari där hon kallar, vad som faktiskt uppgår till en extra månadslön per år, för något ”försumbart” för Sveriges löntagare. Faktum är att jobbskatteavdraget totalt idag ger en sjuksköterska på NÄL ungefär 1600 kr mer i plånboken varje månad jämfört med 2006.

Att det ska löna sig bättre att jobba är en viktig del av arbetslinjen. När drivkrafterna till arbete blir större arbetar fler och det är mycket viktigt. Därför är jobbskatteavdraget inte bara bra för den som arbetar utan också för alla andra.

En stark arbetslinje är en förutsättning för att vi ska kunna behålla en god välfärd. Utan den kan vi heller inte trygga pensionerna som är beroende av inkomstutvecklingen i samhället. Genom en ansvarsfull ekonomisk politik har det varit möjligt att sänka skatten också för pensionärerna i två omgångar sedan alliansregeringens tillträde 2006. Vid årskiftet gjordes ytterligare en tredje skattesänkning för alla Sveriges pensionärer.

Mikael Cederbratt (M)
Riksdagsledamot, Vänersborg

Pressmeddelande: Cederbratt (M) vald till ledamot i Europarådets parlamentariska församling

Under tisdagen valde Sveriges Riksdag att utse Mikael Cederbratt, moderat riksdagsledamot från Vänersborg, som 1 av 6 ledamöter i den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling.

– Mänskliga rättigheter och demokrati är frågor som ligger mig varmt om hjärtat och jag ser fram emot att få arbeta med dessa frågor inom ramen för det här uppdraget, säger Mikael Cederbratt i en kommentar till dagens val.

Mikael Cederbratt kommer även fortsättningsvis att tjänstgöra som ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott där han främst arbetar med migrationsfrågor.

För mer information om Europarådets svenska delegation, se länk:
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1548.aspx

Pressmeddelande: Rödgrön budget hot mot jobben i Västra Götaland

– Alliansregeringens hårda arbete de senaste åren har lett till att Sverige står starkt i tider av global ekonomisk oro. Antalet sysselsatta ökar och utanförskapet minskar. Bara i Västra Götlands län har 15 600 fler personer blivit sysselsatta det senaste året, enligt SCB. Dagens budgetförslag från den rödgröna oppositionen visar att denna utveckling hotas om deras politik blir verklighet. Det säger Mikael Cederbratt, riksdagsledamot från Vänersborg.

– De rödgröna vill göra det dyrare att anställa unga och mindre lönsamt att arbeta. Deras förslag skulle innebära jobbstopp i Västra Götalands län och visar hur viktigt det är att Alliansregeringen nu får fortsätta arbetet för att skapa fler jobb och minskat utanförskap. Det är tydligt att oppositionens bidragslinje står mot regeringens arbetslinje.