Dags att ta befälet……

 

 

Låt oss värna Svensk Lag

 

 

I vissa delar av vårt land gäller inte svensk lag. Södra Rosengård, Tensta, Rinkeby, Husby, Vivalla, Ronna, Araby, Biskopsgården, Bergsjön, Hallunda/ Norsborg, Skäggetorp….listan kan göras längre. För några veckor sedan har polisen dessutom utökat antalet områden i utanförskap.

 

I dessa områden styr kriminella gäng. De är beväpnade och begår brott. De unga i dessa områden tyr sig till övermakten för att överleva och göra karriär. Dessa gäng kommer att fortsätta att expandera område efter område tills någon stoppar dem…..och tiden rinner iväg utan att tillräckligt görs.

 

De som har till uppgift att stoppa dem är staten och i dessa fall framför allt polisen. Det stora problemet är att polisen inte fullt ut klarar av att göra detta tillräckligt snabbt. Polisen är underbemannade, mitt uppe i en krävande omorganisation och missnöjet är stort. Det får till följd att historiskt många slutar. Att samla de resurser som skulle behövas för att framgångsrikt stävja de kriminella gängen skulle innebära att man mer eller mindre får tömma övriga landet på poliser.

Det första polismyndigheten borde göra är att vidta åtgärder så att de poliser som slutat på grund av missnöje kan lockas tillbaka. Jag tror dock inte att det räcker.

 

Det är absolut nödvändigt att göra något, för dessa gäng är som cancersvulster i vårt land, och det brådskar. Min absoluta uppfattning är att vi, Sveriges nation, skall FÖRKLARA KRIG mot de kriminella gängen

I krig använder man sig av samhällets totala resurser.

 

Därför borde det undersökas om militärer med polisärliknande utbildning under ledning av polisen och tillsammans med polisen kan vinna detta krig. Vi har militärer som utbildats för polisiära funktioner och som borde vara passande för denna arbetsuppgift. Låt dessa genomgå en kortare civilpolisiär utbildning för att sedan arbeta direkt under polisiär ledning med framför allt ordningshållning.

Viktigt att poängtera är att det är polisen som skall leda verksamheten. Polisen skulle då kunna fokusera på att lagföra gängens ledare och den militära polisen skulle kunna fokusera på att övervaka ordning och säkerhet i områdena. En arbetsuppgift som de är tränade för. Parallellt bör man också värdera om den nedlagda beredskapspolisen skulle kunna användas.

 

Det som måste göras är att få bort ledarna för gängen och samtidigt ha en uthållighet att under en längre tid hårdbevaka ordning och säkerhet. Då skall nolltolerans vara en ledstjärna. Denna åtgärd skall inte ses som åtgärd som riktas mot alla de hederliga människor som bor i dessa områden utan som ett stöd för dem. De skall som alla andra kunna känna trygghet.

 

Det är också en förutsättning att det skapas möjligheter att bedriva ett socialt arbete. Det gör det inte nu. För att det skall lyckas menar jag att ovan nämnda åtgärder är nödvändiga.

Samtidigt måste det också stå klart för gängmedlemmarna att det finns ingen framtid och karriär att göra på brottets bana.

 

Syftet med detta är inte bara att få stopp på brott, våldsamma upplopp och förstörelse utan också att samhället aktivt pekar med hela handen till de ungdomar, som är gängens svans, att brottets bana inte är framtiden. Vi som nation har behov av unga människor som kan arbeta, men då är det hederliga arbeten som gäller. Så både för Sverige och den enskilde ungdomen kan det bli en win- win situation.

 

Slutligen vill jag poängtera att detta förslag inte är ett alternativ till att vi behöver fler poliser i Sverige, vilket är ett obestridbart faktum. Poliserna behöver även högre uppskattning för sitt svåra jobb än de nu får. Min absoluta övertygelse från min tid som facklig förtroendevald i Polisförbundet och som chef inom polisen är att när man genomför större förändringar är det nödvändigt att ha Polisförbundet med sig. Det har polisledningen inte lyckats med.

 

Sverige behöver fler poliser men i vissa exceptionella situationer behöver de hjälp och stöd från andra delar av samhället än de normalt får.